CASE FOLKSPEL

November 22, 2018
KUND: FOLKSPEL
MEDIA: RADIO, TV

När Sverigelotten (Folkspel) skulle ta fram en ny TV-kampanj  fick vi uppdraget att casta fram två tydligakaraktärsröster som skulle ge liv åt de talande lotterna. I samband med dettatog vi även fram en ljudlogotype för Sverigelotten. Kampanjen fick stort genomslagoch konceptet med de talande lotterna fortsatte under två år och mängder avreklamfilmer och radioreklam producerades. Ljudlogotypen används fortfarande iSverigelottens filmer.

 

”Vi har från förstabörjan haft ett väldigt gott samarbete med TMP och är mer än nöjda med all denexpertis, erfarenhet och professionalism de gång efter annan visat prov på. Dehjälpte oss hitta precis rätt typ av röster i röstbanken för vår första kampanjmed talande lotter, för att sedermera nå just den uppmärksamhet vieftersträvade vid tidpunkten. 
 
Sedan dess har vitagit fram flertalet kampanjer tillsammans och även fått hjälp med attproducera en helgjuten musikjingel för Sverigelotten. TMP motsvarar allt visöker i en samarbetspartner, både affärs- och produktionsmässigt. Vi kan varmtrekommendera dem vidare.”
Eva Kåpe
Folkspel

CASE HORNBACH

January 9, 2019
KUND: HORNBACH
MEDIA: RADIO, TV

Tillsammans med den tyska reklambyrån Heimat producerar vi TV-och radioreklam för Hornbach i Sverige.

Det innebär allt från ren adaption av tyska filmer till svenska, bearbetning av tyska kampanjer för den svenska marknaden,

till helt unika svenska produktioner där TMP står för idéer, manus, casting och produktion.  

” Sedan Hornbach etablerade sig i Sverige 2003, har TMP anpassat HORNBACHs reklamkampanjer i både radio och TV från tyska till den svenska marknaden.  
Det är ett jobb som är olika från gång till gång – och som kräver fingertoppskänsla och känsla för de båda språken.
Ibland räcker det med en enklare adaption, andra gånger krävs det att man skriver ett helt nytt manus för att en kampanj skall fungera för svenska marknaden och för att hålla exakt rätt ton!

Vi har haft ett nära samarbete med TMP inom varje steg, från framtagning och översättning av manus, till inspelning, regi av skådespelare, klippning, ljudläggning m.m.
Det är ett samarbete som har fungerat prestigelöst och smidigt under alla år!
Andreas Larsson
Marknadschef, Hornbach Sverige

CASE MATCH.COM

June 13, 2018
MEDIA: TV

Sedan flera år producerar vi all TV- och radioreklam förMatch.com. Vår uppdragsgivare är

WLT i London som sitter på det globala kontot.