News

TMP & TMP VOICES BRANDAR OM

TMP Voices är del av ljudproduktionsbolaget TMP och de två varumärkena brandas nu om.

I augusti 2018 rekryterades Michaela Lindström som marknadsansvarig med uppdrag att ta fram marknadsstrategier och jobba med digitaliseringen hos oss. Att jobba med profilering är väldigt roligt. Vi brandar nu om TMP och TMP Voices med logotyper, färger och form för att bygga tydligare identiteter. Ett grafiskt manér har tagits fram som kommer att genomsyra vår verksamhet och våra två varumärken, säger Michaela Lindström.

Vi har jobbat flitigt med webben och nya sajter har tagits fram för både tmp.se och tmpvoices.com. Och, våra ljudstudios har brandats om i både Göteborg och Stockholm. TMP är ett trivsamt ställe att komma till där idéer föds och kreatörer trivs! Här hjälpts vi åt, delar med oss, skapar och bollar idéer.